Автоматичний стенд випробувань багатожильного кабелю

Випробувальний стенд

Опис:
Автоматичний стенд випробувань багатожильного кабелю призначен для проведення приймально-здавальних випробувань у ВТК багатожильних кабелів. Конструкція і схема приладу розраховані на 50 одночасно вимірюваних робочих пар (мінімальна кількість не обмежується), діаметром від 0.32 до 0.7 мм, довжина кабелю від 200 до 4000 м.

Стенд виробляється за індивідуальним технічним завданням, в якому визначаються конфігурація системи, технічні характеристики, марки випробовуваних кабелів!

Призначення і функції пристрою:
• Вимірювання опору жил методом електронного вольтметра, з похибкою не вище 0.2%
• Вимірювання робочих ємностей парної скрутки, методом перетворення комплексного опору в напругу, максимально допустима похибка 2%
• Виявлення обриву жил і екрану; виявлення замикання між жилами, жилами і екраном
• Вимірювання опору ізоляції методом електронного вольтметра; похибка не більш 5%
• Проведення високовольтних випробувань жила-жила і жила-екран постійною напругою, протягом 1 хвилини кожної жили (або пари) з контролем іскри пробою і струму витоку
• Результати вимірювань автоматично коригуються з урахуванням температури навколишнього середовища і приводяться до довжини 1 км кабелю
• Формування протоколу випробувань


Всі операції виконуються за мінімальної участі людини. Введення первинної інформації - завдання для випробувань, здійснюється через ПК.

 

Функціональна схема випробувального стенду:

Функціональна схема випробувального стенду

Конструктивно стенд складається з блоку електроніки і блоку контактів (вимірювального барабану). Блок електроніки включає в себе вимірювальний модуль, комутатор, вузол обробки і управління.

Випробуваний кабель намотаний на барабані, з обох боків його кінці виведені назовні, і кожна жила попередньо очищена від ізоляції.

Блок контактів знаходиться в безпосередній близькості до одного з кінців кабелю. Конструктивно даний блок виконаний у вигляді плоскої панелі з розміщеними по колу клемами. Кожна жила кабелю закріплюється в клеми вручну. За допомогою моторизованої рухомої контактної групи автоматично здійснюється вибір жил, що беруть участь у вимірюванні.

Виміряні сигнали спочатку обробляються в блоці електроніки та по послідовному інтерфейсу передаються на персональний комп'ютер для обробки, архівації і відображення.
Для відображення поточного стану вимірювальної системи призначена панель індикації.

Програмне забезпечення персонального комп'ютера здійснює відображення результатів вимірювань, надає можливість керувати ходом процесу (пуск, пауза, завантаження завдання та інше), формує протокол випробувань та здійснює виведення його на друк.

Вікна вводу-виводу даних:


Технічні характеристики: (на прикладі випробувального стенду телефонного кабелю)

Рабочі параметри 
Тип випробовуваних кабелів обговорюються при замовленні
Діаметр випробовуваних жил 0.3 – 0.7 мм
Обмеження довжини випробуваного кабелю
при вимірюванні опору жили 100 - 4000 м
при вимірюванні ємності пари 100 - 2000 м
при вимірюванні опору ізоляції 200 -2000 м
при високовольтних випробуваннях жила-жила та жила-екран до 2000 м
Вимірювання опору жили  
Виконується з точністю 0.2%.
При повному завантаженні стенду (102 жили) вимірювання виконується послідовно безперервно, починаючи з першої й закінчуючи сто другою жилою, без участі оператора. Час вимірювання 102 жил не перевищує 30 хв.
Вимірювання ємності пари  
Вимірювання ємності пари виконується з точністю 2%.
Вимірювання виконується безперервно, послідовно, починаючи з першого і закінчуючи п'ятдесят першого парою, без участі оператора. Час вимірювання при повному завантаженні стенду (51 пара) не перевищує 20 хв.
Вимірювання опору ізоляції  
Вимірювальне постійна напруга 180 В прикладається між вимірюваною житлою та всіма іншими жилами, з'єднаними з екраном, протягом 1 хв.
При вимірюванні опору ізоляції виявляються так само короткі замикання між жилами і між жилами та екраном (при його наявності).
Час вимірювання жил не перевищує 55 хв.
Високовольтні випробування жила-екран  
Ці випробування проводяться при необхідності в два етапи. Спочатку визначається взагалі наявність пробитих жил. Напруга 750 В прикладається до екрана щодо з'єднаних разом жил протягом 1 хв. За наявності пошкодження виконується другий етап - пошук бракованої жили. При цьому напруга прикладається по черзі до кожної жиле щодо екрана, протягом 1 хв. Решта жил відключені та ізольовані.
Результат може бути трьох типів: «випробуваний», «витік», «пробій». Звіт ведеться по кожній перевіреної жиле.
Високовольтні випробування жила-жила  
Ці випробування проводяться без втручання оператора в такий спосіб: усі жили в барабані (крім випробуваної і екрану) поєднуються між собою і між ними та випробуваною жилою прикладається напруга 1.5 кВ протягом 1 хв (програмована крива зростання напруги). Випробовуваними є всі перші номери жил кожної пари. При випробуванні роздільно детектується іскровий пробій ізоляції та витік струму в ізоляції.
Результат випробувань може бути трьох типів: «випробуваний», «витік», «пробій».
Живлення  
Напруга живлення 220 В ± 10 % 50 Гц
Споживана потужність 350 ВА
Конструктивні параметри  
Ступінь захисту IP00 (вимірювальний барабан)
IP40 (блок електроніки)
Робоча температура +5…+40 град С
Габаритні разміри
(висота х ширина х глубина)
800х600х600 мм (вимірювальний барабан)